АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Има отговор Условни щатни бройки   1    20.9.2011г.
В раздел 3.3. програмата изчислява и отпечатва стойност 0,84 условни щатни бройки. Каква стойност е правилно да се въведе /ръчно/ в базата-данни т.е. в "Данни з...

Има отговор Проблеми със стр.2.1. на бланката Form1_Pro   1    18.9.2011г.
Здравейте! След няколко опита за зареждане на бланката успях през папка docs, но на стр.2.1. данните за бр. седмици и бр. часове за предметите по Англ. език 1 чужд ...

Има отговор    1    18.9.2011г.
Здравейте! След като въведох всички данни и създадох файла за РИО-Образец 1 исках да заредя бланката на Образеца, но ми излезе прозорец със следния надпис"Необходим...

Има отговор Проблеми със самостоятелна форма на обучение.   1    17.9.2011г.
При самостоятелна форма на обучение, когато се избере профил "Непрофилиран" или нещо различно от ПРОФЕСИЯ, все пак има поле "специалност" и не може да не се попълни...

Има отговор Как се се описва учебния план на паралелка задочна форма на обучение, при положение че има само брой хорариум часове без учебни седмици в учебните планове   1    16.9.2011г.
Здравейте! Има ли значение при описанието на учебния план на задочна паралелка как ще посочим учебните седмици за да излезе хорариума часове /за две сесии при...

Има отговор Изтриване на грешно въведен запис в "Учебен план за текущата година"   1    16.9.2011г.
Здравейте! Не успявам да изтрия погрешно въведен запис за СИП с наименование от потребителските кодове. Записът не е направен в раздел "СИП", а по грешка в "Чужди ...

Има отговор проблем с версията на админпро   1    14.9.2011г.
Здравейте! След като изтеглих актуализацията от 29.08 и работих по образеца днес, има нова актуализация, която като я изтеглих ми даде следното съобщение: некорек...

Има отговор работа в мрежа, на повече от един компютъра   1    08.9.2011г.
Здравейте, инсталирахме програмата на два компютъра, на единия основния файл, на другия клиент. Показахме на клиента къде е базата. Двата компютъра са с различен оф...

Има отговор Училище в удостоверение за преместване   1    01.7.2011г.
Здравейте! Нашият заместник-дирктор имаше следния проблем. Трябваше да премести едно дете в чужбина и избрира от менюто за училище "чужбина", но после (няма да ком...

Има отговор Име, презиме, фамилия   5    15.6.2011г.
Кога най-сетне в модула за отпечатване за дипломи за средно образование ще добавите презиме, за да могат имената да се подреждат коректно, а не Георги Стефанов Петк...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]