АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Има отговор отпечатване на първи и втори чужд език от ЗП в диплом за средно образование   1    17.5.2011г.
Отново поставям въпроса за това, че при нас се отпечатва цялото име на предметите - английски език и т. н., когато те са първи и втори чужд език в раздела на ЗП, ка...

Има отговор Удостоверение за преместване   2    13.5.2011г.
С промяна на Наредба 4 от днес, удостоверението за преместване трябва да се издава в електронен вид. Кога ще бъде налично в програмата AdminPro, за да може да се из...

Има отговор отпечатване на предмети от ЗП в диплом за средно образование   2    29.4.2011г.
До миналата година при правилно създаване на шаблона върху дипрома за средно образование в раздел ЗП се отпечатваха върху бланката първият и вторият чужд език без д...

Има отговор Неправилно пресмятане броя на учениците със стипендии в екселската бланка на Списък Обр.-1   1    28.1.2011г.
При разпечатване на поименните списъци на учениците, получаващи стипендии, данните са точни и коректни, но в екселската бланка и в "Информация за данните" не са. ...

Има отговор Проблем с Протоколи   1    13.1.2011г.
Здравейте, интересува ме при полагане на изпит за професионално обучение по част от професия, кой образец на протокол за изпита е правилно да бъде използван?.... К...

Има отговор Нови кодове на длъжностите и професиите за 2011 година   1    13.1.2011г.
Ще има ли промяна в кодовете на професиите и длъжностите в програмата? Ако има такава, да я очакваме ли за актуализацията към 31.01.2011 година?...

Има отговор    1    12.1.2011г.
Здравейте, интересува ме при полагане на изпит за професионално обучение по част от професия, кой образец на протокол от изпита е правилно да бъде използван?...

Има отговор Еднакви специалности с различни кодове   1    02.12.2010г.
в базата данни на админ про съществуват два кода за специалност Оперативно счетоводство - 3440101 и 3440301 втория код е от последния актуализиран списък на професи...

Има отговор За училищата с Работни станции приложили актуализация 1001.311.34   0    08.10.2010г.
Здравейте, Ако сте свалили и приложили актуализация 1001.311.34 на сървъра в училището Ви и впоследствие сте имали проблеми със свързването на работната станция ...

Има отговор Проблем при попълването на FormStat за НСИ   1    04.10.2010г.
В частта отнасяща се до персонала /по образование, възраст и заетост/ данните не се попълват коректно. Каква може да е причината? След подмяна на файла с резервен п...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]