АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Има отговор Протокол за допускане на учениците до ДЗИ   1    10.5.2010г.
Не мога да разпечатам Протокола за допускане на учениците до ДЗИ, който се основава на Доклада на класния ръководител. Доклодите ги разпечатвам, а на този протокол ...

Има отговор Модул Дипломи - предстояща актуализация   0    29.4.2010г.
Във връзка с подготовката за отпечатване на документите за завършен клас и степен на образование за края на 2009/2010 година с модул "Дипломи" на АдминПро, Ви увед...

Има отговор При инсталиран MS Office2007 kak?   1    13.4.2010г.
При инсталиран MS Office2007 не ми се появява същия като в инструкцията за инсталиране на сертификата прозорец. Липсва опцията Trust all documents from this publish...

Има отговор проблем   1    18.3.2010г.
Здравейте! Имам следния въпрос към вас. Тъй като вече започват да се въвеждат ученици в програмния продукт ДЗИ - Може ли да се използва базата данни от АдминПро и а...

Има отговор инсталация   1    11.3.2010г.
Защо не мога да изтегля инсталационните файлове нито на АдминЛ, нито на АдминПро?...

Има отговор Данни за образованието на персонала   1    20.2.2010г.
Здравейте,записвам номера на дипломата,професионалната квалификация на учителя,наименование на учебното заведение,от което е издадена дипломата но ми се появява гре...

Има отговор Модул "Дипломи"-Удостоверение за завършен гимназиален етап   1    18.2.2010г.
Здравейте, Налага се да издам Удостоверение за завършен гимназиален етап на ученик, завършил 2008/2009 учебна година, но неуспешно положил ДЗИ.Същият тогава не е п...

Има отговор Проблем при стартиране на програмата   0    04.2.2010г.
Здравейте, моля, свържете се с нас по телефона, когато сте пред компютъра. Татяна Колева...

Няма отговор Проблем със стартирането на програмата   1    04.2.2010г.
Имам проблем като стартирам програмата. Изписва се следното съобщение This file may not be save if it contains code that was intended to harm your computer. Става ...

Има отговор Телефонни кодове в АдминПро   1    29.1.2010г.
Здравейте! От доста време е сменен телефонният код на града ни, но все още в програмния продукт се вижда старият. Аз ли не успях да намеря варианта за подмяната ил...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]