АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Няма отговор    0    28.9.2009г.
Здравейте АдминСофт! При попълване и печат на Лист.1от Списък-Обр.2 има разлика в общия брой на деца от групи 6,7,8.В списък на групата-VІта е с 26деца , а в Лист....

Има отговор 3-54 Свидетелство   1    26.9.2009г.
При печат на Свидетелство за професионална квалификация 3-54 не се появявва стойността на полето с името на Министерство на образованието, младежта и науката на з...

Има отговор час на класа на лектор   1    17.9.2009г.
Здравейте, как да въведа час на класа в учебния план за текущата година, и с какъв норматив, ако той се възлага на лектор, и всичките му часове трябва да се отчитат...

Има отговор Актуализиране на трудов стаж   1    16.9.2009г.
Здравейте! След преминаване в навата учебна гадина трудовият стаж на персонала остава непроменен. При нас ли е проблема? Предварително благодаря!...

Има отговор Дубликат   1    13.9.2009г.
Налага ни се да издадем Дубликат на свидетелство за основно образование. На заглавната страница, първия ред, какво трябва да бъде министерството в случая - МОН или ...

Има отговор Актуализирано щатно разписание   1    11.9.2009г.
Уважаеми господа, направихме актуализацията от 10.09.2009г., но в щатното разписание пак се явява грешка и не може да се попълни. Ще бъде ли възможно да се отстра...

Има отговор 2 учебни плана   1    09.9.2009г.
Здравейте, въпроса ми е следният: имаме слята паралелка с 2 групи - едната е сервитор барман, а другата производство на тютюн и тютюневи изделия. За тази година им...

Има отговор Разгънато щатно разписание    1    08.9.2009г.
Актуализирано ли е щатното разписание и ако -не, КОГА ЩЕ СТАНЕ ТОВА? При опит за автоматично попълване на данните излиза съобщение за грешка №13 - смесване на данн...

Има отговор модул "Здравно осигуряване"   2    04.9.2009г.
Възможно ли е да се разпечатат списъци на осигурените ученици като те се сортират по класове, а не по ЕГН, както това става в модул "Здравно осигуряване"? При опи...

Има отговор длъжността "Логопед"   2    04.9.2009г.
Здравейте! За първи път ще въвеждам логопедични групи. Разбрах, че е необходимо длъжността на колегата да е "Логопед", а не "Учител, Логопед", за да могат да му...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]