АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Има отговор Прехвърляне на ученик от АдминПро към АдминРД   1    23.6.2009г.
Здравейте! При прехвърляне на един ученик от АдминПро към АдминРД се появява съобщение за следната грешка "3201:You cannot add or chenge because a related is requ...

Има отговор Относно Свидетелството за пофесионална квалификация   1    22.6.2009г.
В Свидетелството трябва ли да се изписва текста "завърши 12 клас на" и следва името на училището, когато се дава втора квалификационна степен? Въпросът касае Профес...

Има отговор Въвеждане на чужд език - интензивно изучаван   1    19.6.2009г.
В дипломата за средно образование, трябва ли да се въвежда чуждия език, който се изучава интензивно, както сме го въвеждали минали години напр. "Англ.език (1 чужд) ...

Има отговор Инсталационен файл   1    19.6.2009г.
От къде мога да сваля инсталационния файл на Админ Про, за да мога да го абдейтна и да работя с него?...

Има отговор Какво да направя за да отпечата задната страница?   3    15.6.2009г.
Отпечатих задната станица на 4 паралелки удостоверения за завършен VІІ клас. След като ми се наложе да прехвърля отново база данните от Списък-Образец № 1 сега не м...

Има отговор Допълнително уточнение   0    12.6.2009г.
Уточнение по повод изпратена предишна информация за професионалните гимназии! САМО професионалните гимназии, в които се извършва обучение в ХІІІ клас, в заглав...

Има отговор Удостоверение за завършен VІІ клас   1    12.6.2009г.
Здравейте! Изучаваните учебни предмети по ЗИП и СИП се подреждат след всички останали с програмата. До сега практиката в училище беше СИП-овете да се отразяват на ...

Има отговор Свидетелство за основно образование печат   1    11.6.2009г.
Здравейте! Когато се опитвам да преместя контролната точка над 6 см, системата не ми позволява, а на 5см ми позволява. Ако опитам 4 см и после още 2 см сумарно е 6...

Има отговор дипломи   1    11.6.2009г.
Здравейте! Прочетох вашето уточнение, че за професионалните гимназии в дипломите не се изписва текста завърши 12 клас на преди името на училището. Въпросът ми е ка...

Има отговор Свидетелство за основно образование   1    10.6.2009г.
Здравейте! Много малка част от учениците изучават СИП, /по принцип в описанието съм задала два СИП-а/. 1. Когато ученикът има оценка по единия от тях, може ли др...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]