АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Има отговор ДЗИ допълнителни   1    10.6.2009г.
Здравейте, Моля да ми кажете какъв точно трябва да бъде текстът за допълнително ДЗИ - средноаритм. оценка от оценките на държавните изпити за придобиване на профес...

Има отговор ВАЖНО! Печат на дипломи   0    10.6.2009г.
Тази информацията се отнася само за професионалните гимназии, използващи модул "Дипломи" за отпечатване на дипломите за средно образование! След съгласуване с МО...

Има отговор Дипломи   1    08.6.2009г.
1. Един от учениците има нова лична карта и в нея като месторождение е посочена Руска федерация, а от падащия списък има само Русия. Какво да въведем? 2. Какво точ...

Има отговор Ученици от миналата година   1    08.6.2009г.
Здравейте Админсофт! Имаме ученици, които се провалиха на матурите миналата изпитна сесия, но сега са ги взели. Как да бъдат добавени към шаблона на дипломи 2009, ...

Има отговор Печат на диплома   2    04.6.2009г.
След актуализация 14.4.6 (и 14.4.7) на Админ Про и на модул "Дипломи" 5.5 при печат на диплома в лентата с бутони го няма бутона за промяна на дизайна и в лентата с...

Има отговор Актуализация на програмата - версия 14.4.7   1    03.6.2009г.
Последната ми актуализация е 14.4.5. Ние сме СОУ. Започвам работа по дипломите. Да правя ли актуализация 14.4.7. след като е посочено, че е за помощни училища или д...

Има отговор Дипломи 2009   1    02.6.2009г.
В дипломата пълното наименование на училището искам да слезе на втория ред, т.е. завърши 12 клас на и под него името на училището. Как да стане това?...

Има отговор Дипломи 2009   1    01.6.2009г.
Трябва ли ученика да е сложил подписа си на дипломата преди тя да бъде сканирана?...

Има отговор Дипломи 2009   1    01.6.2009г.
Модул Дипломи - Задължително ли е попълването на полето "завърши", т.е. това което излиза преди името на училището?...

Има отговор Описание на шаблон 3-34   1    01.6.2009г.
Здравейте! В "Описание на шаблони" не ми дава възможност да въведа повече от 13 предмета в "ЗИП-непрофилирана и/или ЗИ профес.подг."....

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]