АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Има отговор Изчисляване на среден успех диплома   1    23.6.2008г.
Общият успех е средноаритметично от: 1. средноаритметично ДЗИ 2. средноаритметично предмети ЗП 3. средноаритметично предмети ЗИП (всички тези оценки са с точнос...

Няма отговор Теория и практика на префесията ДЗИ по желание   1    23.6.2008г.
Здравейте, имаме ученик, който желае да му се включи, като матура по желание оценката от държавните квалификационни изпити. Вие сте предвидили това и ни давате като...

Има отговор adminpro-модул дипломи   1    21.6.2008г.
Здравейте, Как мога да добавя ученик, който го няма в AdminPro, без да се налага да изтривам (обновявам) вече въведената информация за другите ученици? Възможно ли...

Има отговор ФАЙЛ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ   0    20.6.2008г.
Уведомяваме Ви, че получихме информация от НАП, че програмата за приемане на файла за здравното осигуряване на учениците навършили 18 годишна възраст е актуализиран...

Има отговор AdminPro - модул дипломи    1    20.6.2008г.
Защо в етикета лични дсанни и оценки не ни дава да се избере дата нам протокола, излиза ни съобщение за грешка, няма създаден профил? Кога да печатаме дипломите за...

Има отговор Печат дипломи   2    19.6.2008г.
Здравейте! При печат на дипломите контролната точка за заглавната страница се отпечатва чак в зоната за допълнителните ДЗИ, възможно ли е такова отклонение?...

Има отговор Протокол 3-81, 3-81Б   1    18.6.2008г.
Здравейте! Ще има ли актуализация с възможност за електронно попълване на посочените протоколи за Оценките от държавен зрелостен изпит и За придобиване на средно о...

Има отговор Изчисляване на среден успех от диплома за средно образование   1    18.6.2008г.
Изчислението на успеха в дипломата за средно образование в модул Дипломи има разминаване с изчислението според чл. 57 ал.3 от Наредба № 4 При изчислението не са в...

Има отговор дубликат на диплома за средно образование   1    15.6.2008г.
Здравейте! Има ли възможност за пренос на данните, въведени за дубликат на диплома за средно образование, от модул "Дипломи" към Регистър дипломи или трябва да се в...

Има отговор Грешка 3078 - Модул Дипломи   1    14.6.2008г.
Тъй като ми си наложи инсталащия на програмата на нов компютър, използвах диск от миналата учебна година, който Вие ни изпратихте Модул "Дипломи" 4.4. Извърших акту...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]