АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Има отговор проблем при стартиране   1    04.6.2008г.
Имам проблем - при стартиране ми се появява надпис,че не може да открие файл - база данни sysVerMC. Опитах и с преинсталация на офиса,но не става. Мога ли да полу...

Има отговор Дубликат на свидетелство за основно образование   1    04.6.2008г.
Сегашната версия на АдминПро не разрешава да се променят или допълват учебни предмети при издаване на документи за завършена степен на образование (ІV,VІІІкл.), ко...

Има отговор Изготвяне на дубликат на Свидетелство за основно образование   1    04.6.2008г.
Сегашната версия на АдминПро не позволява промяна на учебните предмети за текущата година при издаване на документ за завършена степен на образование (ІV - VІІІ кл...

Няма отговор Актуализация за приложение към диплома за средно образование   0    03.6.2008г.
Кога ще бъде готова 2-та част на актуализацията за Дипломи за средно образование, която се отнася за Приложение към дипломата? В нея ли ще бъде прехвърлянето на дип...

Има отговор Модул Дипломи   1    01.6.2008г.
Има ли възможност за тази учебна година при печат на дипломи за средно образование и сведетелствата за професионална квалификация, оценките от шаблона за дипломи з...

Има отговор Здравно осигуряване   5    20.5.2008г.
Грешка :" Недопустим процент за сметка на работодателя" Направени са актуализациите , но въпреки всичко съобщението за грешка е тази. Какво да се направи?...

Има отговор Пренос на данни от модул "Дипломи" към Регистъра на дипломи за средно образование   2    19.5.2008г.
Поради очаквани промени в Регистъра на дипломи за средно образование, на настоящия етап не могат да се прехвърлят данни от модула за печат на дипломи към Регистъра....

Има отговор Очаквайте: печат на дипломи за завършено средно образование   0    18.5.2008г.
Актуализацията на АдминПро за печат на документи за завършено средно образование се разработва в момента. Очаква се тя да бъде приключена в началото на следващата с...

Има отговор Актуализация - отпечатване на документи 1 - 8 клас   0    18.5.2008г.
От раздел "За регистрирани потребители" могат да бъдат изтеглени следните актуализации: - за абонати на цялостната версия - актуализация на АдминПро, даваща възмож...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]