АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Има отговор Проблем при изпращане на шаблон към АдминРД   3    24.4.2013г.
Здравейте, Благодаря Ви за предишния отговор с който се разреши проблема. Сега има друг проблем. От модул Дипломи-Документи-Средно образование-Прехвърляне към Адми...

Има отговор Проблем при стартиране на админ про   2    14.3.2013г.
Здравейте, имам следния проблем. При стартиране на програмата админ про ми излиза прозорец с грешка и единствена опция забрани всички макроси. След натискане на бу...

Има отговор проблем с програмата Админ Про   1    31.1.2013г.
Здравейте, След като актуализирахме програмата Админ Про създадохме шаблон за свидетелство за професионална квалификация. При експорт на данните от Админ Про към ...

Има отговор Здравно осигуряване - м. XII, 2012   7    08.1.2013г.
Здравейте! Трябва да направим здравните осигуровки на учениците навършили 18 години за месец декември, 2012 година. В модул "Здравно осигуряване"/ Данни за здр. оси...

Има отговор Издаване на удостоверение за завършен клас    1    04.12.2012г.
Здравейте, трябва да издам удостоверение за завършен 6 клас на ученик на закрито училище.Документите се съхраняват при нас.Как с програмата да посоча в кое училище ...

Има отговор Ученици от Минали години   1    27.11.2012г.
Здравейте, бих искала да изтрия учениците от клас "Минали години". Трябва да ги пратя в редовен клас и тогава да ги изтрия или има по-лесен начин? Нина Върбева...

Има отговор Windows 8 и Office 2013   1    26.11.2012г.
Има ли проблем АдминПро да работи на Windows 8 и Office 2013? Имам предвид 32 и 64 битови версии на операционната система и офис пакета. Има ли някакви особености п...

Има отговор Здравни осигуровки   1    12.11.2012г.
Защо отпадна възможността на учениците от клас "минали години" да им се сложи отметка с която се показва,че не се подават за НАП? Сега при създаването на файла тр...

Има отговор Издаване на дубликати на дипломи и свидетелства    1    14.10.2012г.
Защо няма в падащия панел при въвеждане на лица в админ про "мин. год."? Като се работи онлайн въведените лица ще се регистрират ли в сайта за движение на ученицит...

Има отговор Проблем с общ брой ученици -Раздел 1 лист 2.1   1    05.10.2012г.
Здравейте, Проблемът е в сборуването на общият брой ученици. В училището имаме полуинтернатни ученици, интернатни ученици, логопедична група, и учиници на идивидуал...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]