АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Има отговор регистър на движението   2    05.10.2012г.
В Регистър на движението за ОУ"Хр.Смирненски" Карнобат излиза списък с невписани ученици. При опит да се въведе ученик от този списък излиза надпис "ученик с таков...

Има отговор дублиране на деца   1    30.9.2012г.
Здравейте! От 10 дни изпращам по email с прикачен файл списъка на децата, които са отписани от мойта детска градина и са записани на други места, но все още излизат...

Има отговор Списък-Образец 1   1    28.9.2012г.
Здравейте, В базата данни иамаме 3 ученика от 11 клас (неприсъствена форма на обучение). В списък-образец 1, раздел 1.2.3, в общ брой ученици за 11 клас се зареждат...

Има отговор Отписване на ученици от Регистъра за движението на учениците   2    26.9.2012г.
Здравейте! В Регистъра за движението на учениците са останали записани ученици от самостоятелната форма на обучение от миналата година. Изключихме ги от базата дан...

Има отговор Грешка 3034   1    21.9.2012г.
Опитвам се да да добавя дете в подготвителна група, придошло с Удостоверение за преместване. След въвеждане на всички данни и опит да запиша, системата не позволя...

Има отговор Данни за персонала   1    17.9.2012г.
Поле "МОЛ" липсва на всички педагогически кадри. Начално училище. Директора е на годишен норматив. Какъв е проблема? Благодаря...

Има отговор ПИГ   1    15.9.2012г.
Защо при "Добавяне на нови ученици" в групите на ПИГ ми излиза само списък с учениците включени в ПИГ през учебната 2011/2012г. и І-ви клас за 2012/2013г., а остана...

Има отговор дублиране на деца и ученици   3    13.9.2012г.
Здравейте, Защо, деца отписани на 31.05.2012г. от подготвителна група, се явяват дублирани в Списък обр. №1 на училището в което са записани? Благодаря!...

Има отговор    1    13.9.2012г.
Здравейте, при актуализацията на Списък - образец №1 всички деца записани в първи клас и посещавали ПГ в детската градина излизат като дублирани, а вече са отписани...

Има отговор непълен списък на професийте   1    13.9.2012г.
След актуализацията ми изписа с червен цвят, че специалностите в гимназията не са актуални или не са в новият списък утвърден от МОМН. Направих справка но всичко е ...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]