АдминСофт HELPDESK :: Протоколи
    АдминСофт HELPDESK :: Протоколи
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] 


Има отговор Промени: 23.05.2008 - Протокол 3-80   0    25.5.2008г.
Във версията на програмата от 23 май е създадена възможност за ръчно въвеждане на вида на изпитната комисия в Протокола за резултатите от изпит - обр. 3-80. Тъй...

Има отговор Имена на членове на комисиите и/или квесторите   0    20.5.2008г.
При съставяне на всички видове протоколи и доклади, във формата "Описание на протокола" - "Комисия" имената на членовете на изпитните комисии и/или квесторите могат...

Има отговор Промени: 20.05.2008 - Протокол 3-82 за дежурство при провеждане на изпит   0    20.5.2008г.
Поради постъпили запитвания за броя на квесторите при провеждане на писмен изпит, и случаите, в които имената на квесторите се добавят в деня на изпита, във версият...

Има отговор Промени: 20.05.2008 - Протокол 3-79 за допускане на ученици до ДЗИ или ДИ за ПК   0    20.5.2008г.
С актуализацията на раздел "Протоколи" от 20 май 2008 година е дадена възможност да се съставя повече от един протокол 3-79 за допускане до ДЗИ и/или ДИ за придобив...

Има отговор попълване на протокол 3-82 за изпит за промяна на оценката   1    20.5.2008г.
Има проблем при описание на протокола когато изпитът е за промяна на окончателната оценка /за етап/. Списъчното поле е ограничено само до избор на съответен клас. ...

Има отговор Протоколи за ЦПО   1    19.5.2008г.
Във връзка с ползването на протоколите в електронен формат, очаквайте самостоятелен образец на протоколите, предназначен за ползване от лицензираните Центрове за пр...

Има отговор Промени в раздел "Протоколи"   0    18.5.2008г.
ВНИМАНИЕ ! Актуализацията на АдминЛ (раздел "Протоколи") от м. април/ май 2008 г. е необходимо да се извърши само един път! Ако вече сте направили актуализация, по...

Има отговор ВАЖНО! Попълване на протокол 3-79 за допускане до държавни изпити   0    18.5.2008г.
ВАЖНО! В Протокола за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професиона...

Има отговор Попълване на протокол 3-80 за резултат от писмен, устен или практически изпит   0    18.5.2008г.
Протоколът обр. 3-80 се попълва за всякакъв вид писмен, устен или практически изпит, като шаблонът се ползва за съставяне както на първичен, така и на окончателен п...

Има отговор Наредба 4 на МОН - протоколи за училищата   0    18.5.2008г.
Съгласно промените в наредба 4 на МОН, от края на учебната 2007 / 2008 година всички протоколи ще се ползват в електронен вид. Протоколите за училищата са интегрира...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5]