АдминСофт HELPDESK :: Информация от разработващия екип
    АдминСофт HELPDESK :: Информация от разработващия екип
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] 


Има отговор Съобщение за грешка - Run-time error 94   0    03.9.2012г.
Здравейте, Ако при стартиране на Основния модул получите съобщение за грешка - "Run-time 94", е необходимо да направите следното: 1) Затворете програмата АдминП...

Има отговор Приложение към Диплома за средно образование   0    01.6.2011г.
След консултация с експерти от МОМН - дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието", Ви уведомяваме, че в Приложението към дипломата за средно образован...

Има отговор Печат на Удостоверение за преместване (ном.№ 3-96)   2    21.5.2011г.
Във връзка с измененията в Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета от м.май 2011 г. ви уведомяваме, че в програмата АдминПро - модул Дипломи е ...

Има отговор Печат на документи - срок на обучение   0    04.5.2011г.
След консултация с експерти от МОМН - дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието", Ви уведомяваме, че срокът на обучение в документите трябва да се из...

Има отговор Утвърдена численост на персонала   0    20.9.2010г.
Във връзка с изпратени множество въпроси е уточнено, че в раздел „Данни за училището/детската градина/обслужващото звено” – „Утвърдена численост на персонала” и за ...

Има отговор Актуализация на АдминО и АдминОМ   0    20.9.2010г.
На 17 септември 2010 година излезе актуализация на модулите АдминО и АдминОМ. Промените в системата за 2010/2011 година са следните: - подробни данни за насто...

Има отговор Важно! Уточнение за поле "Обичайно местоживеене"!   0    16.9.2010г.
След консултация с НСИ Ви предоставяме следните уточнения за полето "Обичайно местоживеене": • За учениците, които учат в друго населено място, например в с...

Има отговор Списък Образец № 2 - ПГ 5 годишни   1    16.9.2010г.
Уважаеми колеги, Във връзка с писмо, получено от МОМН на 16.10.2010, Ви уведомяваме, че в сведение за организацията на дейността в детската градина (Списък-образ...

Има отговор След обновяване Интернет страницата ни отново работи   0    07.9.2010г.
След обновяване Интернет страницата ни отново работи. Поради профилактика и обновяване за новата учебна година Интернет страницата ни не беше активна в продължен...

Има отговор ВАЖНО! Промяна в поддържаните Офис пакети за учебната 2010/2011 година.   0    15.7.2010г.
От учебната 2010/2011 година порграмите АдминПро и АдминЛ ще се поддържат само за лицензирани версии MS Office 2003 SP3 и MS Office 2007 SP2. Училищата, в които ...

Страници: [1] [2] [3]