АдминСофт HELPDESK :: Информация от разработващия екип
    АдминСофт HELPDESK :: Информация от разработващия екип
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] 


Има отговор 3-30 за ученици в професионални паралелки с прием след 6ти клас   0    06.7.2010г.
Във връзка с постъпили запитвания за отпечатване и издаване на Свидетелство за основно образование обр. 3-30 за ученици, обучаващи се в професионални паралелки с пр...

Има отговор Отпечатване на дипломи за средно образование   0    04.6.2010г.
Във връзка със запитвания на училища и направена от нашия екип консултация, Дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието" на МОМН уточнява: 1. Диплом...

Има отговор Отпечатване на чуждите езици в Удостоверение за завършен клас   0    19.5.2010г.
Съгласно указания на МОМН, при печат на Удостоверение за завършен клас (ном.№ 103): • когато по учебен план в ЗП се изучава само І чужд език, той се отпечатва с ...

Има отговор ВАЖНО! Длъжност "Педагог" в ОДЗ   1    20.11.2009г.
Във връзка със запитвания относно досегашната длъжност "Педагог" в яслени групи на ОДЗ, от МОМН ни уведомиха, че се обсъжда предложение за възстановяване на длъжнос...

Има отговор ВАЖНО! Длъжности в спортните училища   0    20.11.2009г.
Във връзка със запитвания относно длъжностите в спортните училища, от МОМН ни уведомиха, че е предложението за включване в Класификатора на длъжностите на длъжностт...

Има отговор Печат на документи   0    08.10.2009г.
След консултация с Дирекция УУПУД, Ви информираме, че при печат на документи за завършена степен на образование и придобита професионална квалификация и техни дубли...

Има отговор Списък-Образец 1 (лист 1.2.4 и 1.2.5)   2    14.9.2009г.
Напомняме, че Лист 1.2.4 от бланката на Списък - Образец 1 се зарежда с данните, въведени в меню Ученици - Изучавани чужди езици, а Лист 1.2.5а и Лист 1.2.5б - от ...

Има отговор Допълнителни проверки в данните за училищата   0    14.9.2009г.
В програмите АдминЛ и АдминПро за 2009/2010 година са включени следните нови проверки на данните: - в паралелки 13 клас, въведени в меню "Данни за паралелките", в ...

Има отговор Промяна в наименования на области   0    14.9.2009г.
След съгласуване с дирекция "Правна" на МОМН, във всички документи наименованията на областите с център град София се изписват съответно "София - град" и "София - о...

Страници: [1] [2] [3]