АдминСофт HELPDESK :: АдминЛ
    АдминСофт HELPDESK :: АдминЛ
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 


Има отговор въпрос за лист 2.2   1    17.9.2008г.
Здравейте, Въпроса ми е следния: В лист 2.2 в колона 13 броят ли се директор, заместници и педагог.съветник или не Друго:какъв е този остатък в колона 15, на койт...

Има отговор Проблем с таблица 1.2.5б   1    16.9.2008г.
учебен план за текущата година - чужди езици мария петкова 12.9.2008г. Здравейте, направили сме аткуализация на АдминЛ с АдминЛ 14.1.3 и Списък - Образец № 1:...

Има отговор Профил за ученици в самостоятелна форма на обучение!   1    16.9.2008г.
При изготвянето на Образец 1 в СОУ не е възможно да бъде посочен профила на ученик в самостоятелна форма на обучение (профилирано или непрофилирано обучение, и имет...

Има отговор Кръжок   1    16.9.2008г.
1. Кръжоците се вкарват в Учебния план - Задължителна подготовка като часове извън учебния план, но в полето клас, няма възможност за въвеждане на група. По какъв ...

Има отговор Не работи функцията за проверка на данните в СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ   1    14.9.2008г.
Обновила съм AdminL до версия 14-1-3. Въвела съм всички данни необходими за Списък-Образец N1, попълнила съм образеца и когато натисна бутона "Проверка за коректнос...

Има отговор ПДАСД с учебни часове   1    13.9.2008г.
За тази учебна година на помощник-директора по административно-стопанската дейност (който е с педагогическа правоспособност), ще му бъдат възложени учебни часове. К...

Има отговор Часове в подготвителна група   1    13.9.2008г.
За първи път в училище ще имаме подготвителна група. Какви часове се възлагат на преподавателя и каква е ЗПНР(преподавателска норма)?...

Има отговор учебен план за текущата година - чужди езици   1    12.9.2008г.
Здравейте, направили сме аткуализация на АдминЛ, и защото сме ГПЧЕ въведохме на всяка паралелка чуждите езици, които изучава. В раздел учебен план за текущата годи...

Има отговор Възлагане на часове на педагогическия съветник   1    10.9.2008г.
На педагогическия съветник в училище са въъзложени часове по кариерно консултиране. Как трябва да бъдат въведени - като СИП, дейности извън учебния план или като въ...

Има отговор Проблем с редактиране на данни в логопедични групи   2    10.9.2008г.
Нямам достъп до ЕГН и име на външни ученици в логопедични групи - променя се само месторождение и местоживеене!...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]