АдминСофт HELPDESK :: АдминРД
    АдминСофт HELPDESK :: АдминРД
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 


Има отговор Сканиране на документи   1    23.6.2008г.
Здравейте, При сканиране на Дипломи за средно образование/3-34/ срещам трудност когато трябва да добавя вътрешната част. Тя не се разпознава от системата и не мога...

Няма отговор Относно изпращане на файл .mon   1    23.6.2008г.
Локалната мрежа , в която ми е инсталациятана на AdminRD, в момента няма връзка с БТК. Но спешно ми се налага да изпратя файл към ftp-сървъра във връзка с предложен...

Има отговор сканиране на дипломи   1    23.6.2008г.
Папката, в която сканираните дипломи се съхраняват е 60.....2007, а съм преминала в нова уч.година и ми показва 2007/2008. Правилно ли е името на папката?...

Има отговор Грешка за липсващи полета в "Оценки" - "Хорариум" за Дубликат 3-36А   1    22.6.2008г.
имам издадени 3 броя дубликати на дипломи за средно образование в хода на учебната 2007-08 г. За една от тях АдминРД дава грешка при проверка, че: За 1 ученика не ...

Има отговор Консултация за прехвърлянето на данни от АдминПро към АдминРД   1    21.6.2008г.
Трябва ли в модул АдминРД да създам същите шаблони каквито съм създала в АдминПро или е достатъчно да посоча бутона Прехвърляне на данни съм АдминРД и автоматично щ...

Има отговор ВАЖНО! АдминРД - 804.1.6.2.1   0    20.6.2008г.
Уважаеми колеги, След преглед на въведените досега данни и след консултации с МОН, във версията на АдминРД - 804.1.6.2.1 са направени уточнения при въвеждане на ...

Има отговор Уточняване на профил   1    20.6.2008г.
При попълване на шаблон за даден ученик, когато искаме да му посочим профила, нямаме възможност да го конкретизираме: Например: в нашето училище имаме профили Изку...

Има отговор номериране на Дипломи,Удостоверения и свидетелства за ПКС   1    20.6.2008г.
В Наредба №4 от 16.04.2003год. на МОН за документите за системата на Народната просвета в чл.61, ал. 1 пише "...Всеки документ - свидетелство за основно образование...

Има отговор Проблем с приложението към удостоверение за гимназиален етап   1    19.6.2008г.
Защо в приложението към удостоверение за завършен гимназиален клас не мога да въвеждам изучаваните предмети, а само име на директор и комисия?...

Има отговор Проблем с дипломи от септември 2007 г.   1    16.6.2008г.
Наложи се да направим нова инсталация на XP, преди да бяхме изпратили данните за две дипломи от септемврийската сесия. Сега изтеглихме цялостната инсталация на РД, ...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]