АдминСофт HELPDESK :: АдминРД
    АдминСофт HELPDESK :: АдминРД
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 


Има отговор Грешка 550 при преноса на данни   1    13.6.2008г.
След последната актуализация на модула при преноса на данни към МОН се появава съобщението "Грешка при установяване на връзка със сървъра 550 Permission denied" ...

Има отговор Преминаване в нова учебна година   1    11.6.2008г.
След направената актуализация от 10.06.2008 г. отново не мога да премина в нова учебна година. Какво да направя?...

Има отговор немога да изтегля актуализацията    1    11.6.2008г.
На 11 юни не мога да изтегля актуализацията за AdminRD от 06.06.2008 Успявам да изтегля само инструкцията, бихте ли ми казали как да я изтегля? Как да намеря инстру...

Има отговор Проблем при преминаване в нова учебна година   1    11.6.2008г.
Инсталирали сме и последната актуализация, но имаме проблем при преминаване в нова учебна година. След като посочим пътя до файла DataU от основния модул и започне...

Има отговор Как да съм сигурна, че данните са коректно получени в МОН?   1    09.6.2008г.
Здравейте! За да изпратя дубликати, изпорзвах новата възможност на Админ РД за директен FTP експорт на данните към МОН. Как да съм сигурна, че данните са получени,...

Има отговор Предмети -ЗИП непрофилирана   5    09.6.2008г.
Не прехвърля предметите по ЗИП непрофилирана подготовка от шаблона в данни за учениците...

Има отговор Сканиране на удостоверения   1    09.6.2008г.
Има ли изискване на сканиране на други документи, освен дипломите за средно образование? По - конкретно ме интересува "Удостоверение за положен изпит..." с номер 3-...

Има отговор Сканиране на свидетелство за професионална квалификация   1    05.6.2008г.
Тази година в модула АдминРД ще се сканират ли Свидетелствата за професионална квалификация? Миналата година те не се сканираха, а само дипломите за средно образо...

Има отговор Грешка при преминаване към нова учебна година   1    28.5.2008г.
При преминаване към нова учебна година в АдминРД се получава следното съобщение: "Посочената база данни C:\Program Files\AdminPro2001\Data.mdb не съотвества на файл...

Има отговор Регистър на дипломите - 2008 година   3    18.5.2008г.
Поради промяна в бланките на Дипломите за завършено средно образование, на настоящия етап документи за завършено средно образование през 2008 година не могат да бъд...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]