АдминСофт HELPDESK :: АдминРД
    АдминСофт HELPDESK :: АдминРД
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 


Има отговор Нова димплома или дубликат   1    28.7.2008г.
Открихме грешка в изпратена диплома в регистъра на МОН - сгрешени последни цифри на ЕГН. Нова диплома ли трябва да се издаде, като се анулира старата или дубликат...

Има отговор Дубликат на диплом   2    28.7.2008г.
Как може да въведем специалност, която е изучавана 1988 и не фигурира в списъка на професиите? Наименованието на специалността е " Икономика, отчетност и планиране ...

Има отговор Регистриране на дупликат на диплома   1    11.7.2008г.
Трябва да регистрирам дубликат на диплома, издадена от ПУЦ през 1991г. Няма данни за серията на оригиналният документ и не мога да създам експортния файл. Как да по...

Има отговор Експорт на дипломи   1    06.7.2008г.
Направихме експорт на дипломите и свидетелствата за професионална квалификация още в началото на седмицата, но на адрес www2.mon.bg/adminrd/ откриваме все още инфор...

Има отговор Как да проверя за моето училище дипломите регистрирани ли са?   3    04.7.2008г.
Здравейте, в последните дни на месец юни някъде прочетох във Ваше обяснение, че може да се проверят регистрираните дипломи на определен адрес при посочване на после...

Има отговор Приложение към удостоверение за завършен етап   1    03.7.2008г.
В регистъра са въведени данни от приложение към удостоверение за завършен етап със сканираните изображения. Изображенията се виждат добре, но данните липсват. Изпра...

Има отговор    2    03.7.2008г.
Трябва да регистрирам в РД дупликат на диплома , издадена от СПТУ 1991г. Как да въведа изучавана специалност, като списъка с професии е от 1993 и тази коята трябва ...

Има отговор Корекция на изпратени в МОН дипломи   2    02.7.2008г.
Здравейте, открихме грешки в изпратени дипломи, извършихме корекция, сканирахме новите дипломи и ги изпратихме в МОН (нов експортен файл). Но в регистъра на диплом...

Няма отговор Свидетелството за професионална квалификация трябва ли да е изпратено за МОН?   1    02.7.2008г.
...

Има отговор Изпращане на корегиран документ   1    02.7.2008г.
Здравейте! Направихме корекция в името на ученик, чиято диплома бе експортирана към МОН. При новия експорт само неговия документ ли да се изпрати или отново на вси...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]