АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
    АдминСофт HELPDESK :: АдминПро
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] 


Има отговор    1    15.9.2017г.
Здравейте. Къде се въвежда учебния план на ниво ученик за всички ученици? ...

Има отговор Чужд език за 8 клас с интензивно изучаване на чужд език   1    09.9.2017г.
Здравейте, как да се отбележи изучаваният в 8 клас чужд език - като Чужд език - ... или като Първи чужд език? В Ученици/"Изучавани чужди езици" в падащия списък мо...

Има отговор Разпределение на часове   1    07.9.2017г.
Здравейте! От тази година 1 клас ще се обучава по чл.20, т 2 от наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование. Въпросът ми е как да разделя часов...

Има отговор    1    15.8.2017г.
Има ли начин при пропусната дата (15.06.2017) на свидетелство за основно образование, тя да се добави без да се прави ново свидетелство?...

Има отговор Преоразуване на помощни училища и Списък-Образец 3   1    19.7.2017г.
Здравейте, Предстои преобразуването на помощни училища в ЦСОП. Досега помощните училища изготвяха Списък Образец 1. След преобразуването предстои изготвянето н...

Има отговор модул "Прием"   1    03.7.2017г.
Здравейте! Кога да очакваме модул "Прием"?...

Има отговор Грешка 3265   1    16.6.2017г.
Не мога да вляза в основния модул на програмата, само в модул дипломи, но се налага да се коригира име на ученик. Как да постъпя, при условие че в понеделник диплом...

Има отговор оценки по компенсаторните СОП-ове в свидетелството за 7 клас   1    13.6.2017г.
По какъв начин трябва да се въведат компенсационните СИП- в 7 клас, когато хорариума е по-голям от 12, 11, 11: само хорариум, само оценка или хорариум и оценка. Бла...

Има отговор Проектна дейност    1    01.12.2016г.
Здравейте, при качване на проект Твоят час в Проектна дейност ми дава съобщение за грешка "Несъответствие на типовете данни в израз за критерий". Всичко е правилн...

Има отговор Грешка 94 - Invalid use of Null   1    02.11.2016г.
Здравейте, При зареждане на основния модул се появява Грешка 94 - Invalid use of Null. Получи се и на основния компютър и на работната станция в мрежа. След натиск...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]