АдминСофт HELPDESK :: АдминУни
    АдминСофт HELPDESK :: АдминУни
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] 


Има отговор Каква информация трябва да има в масив UStudentStatus /за зимен семестър/ за студент, който се е дипломирал успешно като бакалавър, след което се записва за ОКС"Магистър"?   1    02.11.2017г.
Трябва ли да има два отделни записа за двете "ОКС" или е необходим само този за ОКС "Магистър"?...

Има отговор Грешка при импортиране на файл за валидиране с AdminImport.exe   1    14.11.2016г.
Здравейте след задаване на година, период и посочване на mdb файл при натискане на бутон "Прехвърляне на данните " се появява съобщение за грешка в прозорец със заг...

Има отговор Основания за прием: В отговор на въпроси, поставени от ВУ на срещата с МОН   0    08.10.2015г.
Здравейте, в отговор на въпроси, поставени от висшите училища, и след консултация с експерти на МОН, ви уведомяваме: 1. Студенти, които се обучават по втора (...

Страници: [1]