АдминСофт HELPDESK :: Информация от разработващия екип
    АдминСофт HELPDESK :: Информация от разработващия екип
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] 


Има отговор Удостоверяване на завършен курс на ученик, обучаван в техникум   0    18.5.2015г.
Уважаеми колеги, Във връзка с постъпил въпрос относно това може ли да се издаде Удостоверение за завършен клас (ном.№3-103) на ученик обучавало се в техникум (I,...

Има отговор Издаване на Удостоверение за завършен първи клас (ном.№3-23) на деца със СОП   0    18.5.2015г.
Уважаеми колеги, Във връзка със запитвания относно издаването на Удостоверение за завършен първи клас (ном.№3-23) на деца със СОП и след консултации с експерти о...

Има отговор Актуализация на АдминПро - модул Дипломи   0    03.4.2015г.
Във връзка с подготовката за отпечатване на документите за завършен клас и степен на образование за края на 2014/2015 година с модул "Дипломи" на АдминПро, Ви уведо...

Има отговор Смяна на сканиращо/принтиращо устройство   0    22.1.2015г.
Като цяло няма значение от марката на устройството, което ще решите да закупите (разбира се Ви препоръчваме да обсъдите това и с фирмата, от която ще го закупувате ...

Има отговор РДПС: Данните за общата сума на разходите за стипендии на курсанти във висшите военни училища, които се обучават и в гражданска специалност, към кое професионалното направление се подават?   0    24.3.2014г.
Към професионалното направление, в което е специалността за курсанти....

Има отговор РДПС: Как се въвеждат данните в случаите, в които член на академичния състав или студент е осъществил повече от една мобилност в рамките на отчитания период?    0    24.3.2014г.
В тези случаи се отчита броят на лицата (членове на академичния състав или студенти), а не броя мобилности, които са осъществили....

Има отговор РДПС: Какъв вид мобилност се включва в информацията за международна мобилност на академичния състав и студентите?   0    24.3.2014г.
В информацията за мобилност се включват всички видове мобилност, независимо от програмата, по която се осъществяват и независимо от тяхната продължителност, вкл. мо...

Има отговор РДПС: Кои учебни площи се включват в понятието " Разгърната площ на сградите, в които се намират помещенията за обучение"?   0    24.3.2014г.
В понятието "Разгърната площ на сградите, в които се намират помещенията за обучение", се включват учебните помещения, използвани за обучение (аудитории, лаборатор...

Има отговор    0    02.4.2013г.
Здравейте, Във връзка с подготовката за отпечатване на документите за завършен клас и степен на образование за края на 2012/2013 година с модул "Дипломи" на АдминП...

Има отговор Съобщение за грешка - Run-time error 13 - type mismatch   0    03.9.2012г.
Здравейте, Ако при стартиране на Основен модул на програмата АдминПро Ви излиза съобщение за грешка "Run-time error 13 - type mismatch", моля проверете Регионалн...

Страници: [1] [2] [3]