АдминСофт HELPDESK :: Протоколи
    АдминСофт HELPDESK :: Протоколи
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 
Страници: [1] [2] [3] [4] [5] 


Има отговор Протоколи за валидиране на знания, придобити по неформален път   1    05.1.2016г.
Здравейте, Има ли шаблони за протоколи за валидиране 3-79 В, 3-80 В, 3-82 В, 3-77, 3-81 Г ? Поздрави!...

Има отговор Протокол 3-80   1    12.1.2012г.
Според Наредба №3 от 15.04.2003 г. „За система за оценяване”, чл. 29з, ал. (2) крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части (писмен + устен) или (пи...

Има отговор относно промените в протокол 3-80   1    11.1.2012г.
Ако по даден предмет се провеждат писмен и устен (практически) изпит колко протокола за резултат от изпита 3-80 е необходимо да се подготвят. Да разбирам ли, че ще...

Има отговор Председател на комисията в протокол 3-80   2    09.1.2012г.
Да разбираме ли, че председателя на комисията ще попълва оценката си в протокол 3-80 примерно на позиция 1...

Има отговор Промени в Наредба 4 относно протоколите   1    20.11.2011г.
На 9.09.2011 г. бяха публикувани промени в Наредба 4 относно вида и съдържанието на изпитните протоколи. Отпадат първичните протоколи, променя се начинът на подписв...

Има отговор Протоколи от една сесия   2    28.10.2011г.
Здравейте, имам конкретно предложение към разработващия екип. При отпечатване на протоколи от една сесия във всеки един от тях трябва да се въведе: номер и дата на...

Има отговор Eелектронни дневници   1    28.9.2011г.
Здравейте! При генериране на сертификат за електронен дневник получаваме следното съобщение- {status: 0, sessionStatus: 2, exception: "Object reference not set to...

Има отговор Грешка: Не е въведено името на председателя на комисията Илияна Колева 20.6.2011г.    1    20.6.2011г.
Здравейте, След последната актуализация при отпечатване на протоколи 3-80 и 3-82 директно от бутона Печат ми излиза грешка. При проверка на данните в Описание на п...

Има отговор ПРОБЛЕМ С ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ   2    15.2.2010г.
Наложи ми се да разпечатвам протоколи за изпит. Успях зда разпечатам протокол за дежурство, но при преглед преди разпечатване на протокола за оценка ми дава следно...

Има отговор Как да копирам протоколи?   1    12.2.2010г.
Искам да попитам дали е възможно да копирам шаблони а и готови протоколи от една работна станция на друга (компютрите не са вързани в мрежа). Благодаря предварите...

Страници: [1] [2] [3] [4] [5]