АдминПро - разпределение на дей...
    АдминПро - разпределение на дей...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросРазпределение на часове  Peneva  07.9.2017г.
Здравейте! От тази година 1 клас ще се обучава по чл.20, т 2 от наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование. Въпросът ми е как да разделя часовете от ЦДО /например самоподготовка/ на двамата учители.

Отговорразпределение на дейности в ЦДО  Росица Шуманова  08.9.2017г.
Здравейте,

В случаите когато даден учебен предмет например "Самоподготовка", в рамките на една паралелка се дели на двама преподаватели е необходимо в учебния план да се направят два записа. Веднъж предметът се въвежда с часовете на първия преподавател, и втори път с потребителски въведен учебен предмет (напр. "Самоподготовка-2") - да въведете броя часове, които възлагате на втория преподавател.

Поздрави,
Росица Шуманова-Добрева