Протоколи - Грешка - име на пред...
    Протоколи - Грешка - име на пред...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросГрешка: Не е въведено името на председателя на комисията Илияна Колева 20.6.2011г.  Илияна Колева  20.6.2011г.
Здравейте,
След последната актуализация при отпечатване на протоколи 3-80 и 3-82 директно от бутона Печат ми излиза грешка. При проверка на данните в Описание на протокола ми дава Грешка: Не е въведено името на председателя на комисията. Но аз съм го въвела. Протоколите ми се разпечатват, но се налага да ги отварям страница по страница. Това някакъв проблем при актуализацията или аз не съм попълнила нещо коректно. И задължително ли трябва да са трима квестори в Протокол 3-82

ОтговорГрешка - име на председателя  Татяна Колева  21.6.2011г.
Здравейте,

в актуализацията от 2.06.2011 г. добавихме възможност за посочване за протокол 3-80 дали е първичен или окончателен. В проверката, която се прави автоматично в раздел Протоколи, предвидихме такава, която допуска да няма председател, когато протоколът е първичен, и стриктно държи да има такъв, когато протоколът е окончателен.
Сега вече има и нова актуализация, направете я и проверете пак коректно ли се извършва проверката.
Относно броя на квесторите в протокол 3-82 - ние не можем да дадем указания какъв трябва да бъде техния брой.

Татяна Колева

Татяна Колева