Протоколи - Съхраняване на прото...
    Протоколи - Съхраняване на прото...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПротоколи от една сесия  Вергиния Станева  28.10.2011г.
Здравейте, имам конкретно предложение към разработващия екип.
При отпечатване на протоколи от една сесия във всеки един от тях трябва да се въведе: номер и дата на заповед на сесията. При големи сесии(имала съм варианти с по 50 изпита, а искам да запазя шаблона на всеки изпит за евентуална корекция) въвеждането всеки път е доста досадно. Ако има възможност за създаване на шаблони на протоколи по вече създадени (както е в раздела за дипломите) нещата ще се улеснят.

ОтговорСъхраняване на протоколи  Росица Шуманова  31.10.2011г.
Здравейте,

Към момента Информационната система на образованието не изисква съхраняване по хронология на създадените протоколи - всеки създаден протокол може да се редактира и използва в следваща сесия.
Тъй като при преминаване в нова учебна година библиотеката със създадените и описани от Вас протоколи не се изтрива а се запазва и натрупва, и предвид голямото текучество на използване на протоколи през учебната година - ако се запазва всеки един (и то за всеки проведен изпит), списъкът ще бъде прекалено дълъг за ориентиране при необходимост, а самата база данни по-бавна за работа.

Благодарим за отправеното предложение и ще го имаме предвид при обсъждания за актуализиране на АдминПро/АдминЛ с работната група в МОМН.

Поздрави,
Росица Шуманова
 
Въвеждане на ученици в 3-80 9 3-82  Петя Иванова  21.12.2011г.
Здравейте, имам конкретно предложение към разработващия екип.
При създаване на протоколи 3-80 и 3-82 за един и същи изпит се въвеждат голям брой ученици. В този ред на мисли ще бъде ли създадена възможност веднъж въведени в протокол 3-80 да бъдат прехвърлени в протокол 3-82? Така ще се спести време и ще се предотвратят грешки при въвеждането им.