Протоколи - Промени в протоколи ...
    Протоколи - Промени в протоколи ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПромени в Наредба 4 относно протоколите  Антон Момчилов  20.11.2011г.
На 9.09.2011 г. бяха публикувани промени в Наредба 4 относно вида и съдържанието на изпитните протоколи. Отпадат първичните протоколи, променя се начинът на подписване на всяка страница от тях /от директор и цялата комисия/, в един протокол би трябвало да се вписват оценките на цялата комисия и окончателната оценка на ученика. Кога в AdminPro ще се появят съответните промени и ще има ли указания за ползване на тези протоколи? Скоро ни очакват изпити за учениците в самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

ОтговорПромени в протоколи в Наредба 4  Росица Шуманова  21.11.2011г.
Здравейте,

В момента се уточняват с работната комисия на МОМН окончателно как трябва да се отразят промените в програмата АдминПро (и АдминЛ) за промените в протоколите. Очаквайте скоро актуализация, в която да бъдат отразени въпросните промени.

Поздрави,
Росица Шуманова