Протоколи - Притокол 3-80...
    Протоколи - Притокол 3-80...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПредседател на комисията в протокол 3-80  Таня Георгиева  09.1.2012г.
Да разбираме ли, че председателя на комисията ще попълва оценката си в протокол 3-80 примерно на позиция 1

ОтговорПритокол 3-80  Росица Шуманова  10.1.2012г.
Здравейте,

Вписването на първичните оценките срещу всеки ученик трябва да отговаря на поредността на членовете в комисията, изброени на първа страница на протокола. Ако във Вашето училище и предсетаделя вписва първична оценка - допълнително въвеждате и неговата в колонките за първични оценки (колона 5 и колона 6).

Поздрави,
Росица Шуманова
 
Попълване на протокол 3-80  Иванка Христова  14.3.2012г.
Здравейте!
Има ли указание, че протоколът се попълва с различен цвят на химикала от членовете и председателя на комисията, съответно първични оценки със зелен и червен цвят, а окончателната оценка със син цвят от председателя или цветът на всички попълвания от целия състав на комисията за целия протокол 3-80 е син и става със син химикал?
Предварително благодаря!