Протоколи - Протокол 3-80 (за пи...
    Протоколи - Протокол 3-80 (за пи...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПротокол 3-80  Емил Трифонов  12.1.2012г.
Според Наредба №3 от 15.04.2003 г. „За система за оценяване”, чл. 29з, ал. (2) крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части (писмен + устен) или (писмен + практически), е средно аритметичната от оценките, поставени за всяка част. От това следва ли да се изготви трети протокол 3-80 и той как ще изглежда и какво ще включва?

ОтговорПротокол 3-80 (за писмен и устен изпит)  Росица Шуманова  13.1.2012г.
Здравейте,

Когато по учебен предмет се провеждат писмен и устен/практически изпит, се изготвят два отделни протокола и на всеки се посочва какъв е той. Крайните оценки се попълват в трети протокол, като за него се посочва "за определяне на срочна/годишна оценка".

Поздрави,
Росица Шуманова