Информация от разработващия екип - ...
    Информация от разработващия екип - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

Въпрос  Росица Шуманова  02.4.2013г.
Здравейте,

Във връзка с подготовката за отпечатване на документите за завършен клас и степен на образование за края на 2012/2013 година с модул "Дипломи" на АдминПро, Ви уведомяваме, че всички шаблони, описани за миналата учебна година, ще могат да се използват и за тази.

Има промяна в три документа - 3-30 Свидетелство за основно образование (добавени са допълнителни редове в раздел Задължителноизбираема подготовка), 3-37 Удостоверение за професионално обучение (добавени са редове в раздела за описание на учебните предмети/модули) и в 3-42 Диплома за средно образование (добавени са редове в раздела за описание на учебните предмети, които участват при формиране на общия успех), но създадените върху тях шаблони също ще могат да се използват тази година. Ако миналата година в някой от тези документи сте имали недостиг на редове в съответните раздели, не разпределяйте ученици в шаблоните преди да направите актуализацията за 2013 г.

Подготвяме актуализация на модул "Дипломи", в която ще оразмерим документите за печат спрямо бланките за 2013 г., и актуализация на програмата АдминРД за регистрация на новите документи.

Можете да започнете подготовка на шаблоните за края на 2012/2013 година върху документите за 2012 г. След актуализацията всички въведени данни ще се запазят.

Екипът на АдминСофт