Информация от разработващия екип - ...
    Информация от разработващия екип - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросРДПС: Кои учебни площи се включват в понятието " Разгърната площ на сградите, в които се намират помещенията за обучение"?  Татяна Колева  24.3.2014г.
В понятието "Разгърната площ на сградите, в които се намират помещенията за обучение", се включват учебните помещения, използвани за обучение (аудитории, лаборатории, библиотеки). Включват се също така учебни и семинарни зали, които се намират на други територии, но са оборудвани и се използват за учебни цели от висшето училище (напр. учебни и семинарни зали на териториите на болници, оборудвани и ползвани от медицинско висше училище).
Не се включват опитни полета, както и площи, използвани само за практика на студентите (напр. мини, болнични стаи, операционни, класни стаи в училища и пр.)