Информация от разработващия екип - ...
    Информация от разработващия екип - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросРДПС: Какъв вид мобилност се включва в информацията за международна мобилност на академичния състав и студентите?  Татяна Колева  24.3.2014г.
В информацията за мобилност се включват всички видове мобилност, независимо от програмата, по която се осъществяват и независимо от тяхната продължителност, вкл. мобилност по програма Еразъм и други програми на ЕС, по двустранни или многостранни спогодби, мобилност в рамките на научни проекти, мобилност в рамките на проекти на висшето училище с партньори от ЕС, ЕИП и трети страни и пр.