Информация от разработващия екип - ...
    Информация от разработващия екип - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросАктуализация на АдминПро - модул Дипломи  Росица Шуманова  03.4.2015г.
Във връзка с подготовката за отпечатване на документите за завършен клас и степен на образование за края на 2014/2015 година с модул "Дипломи" на АдминПро, Ви уведомяваме, че няма структурни промени в бланките на документите за 2015 г., с изключение на документа Удостоверение за професионално обучение (ном. № 3-37). Всички шаблони, описани за миналата учебна година, ще могат да се използват и за тази.
Във връзка с промяната в структурата на документа Удостоверение за професионално обучение (ном. № 3-37) и след съгласуване с МОН е запазена възможността за работа с образеца на удостоверението от 2014г. и същевременно е добавен и образеца за 2015г.

Започва поетапното актуализиране на модул "Дипломи", свързано с оразмеряване на документите за печат спрямо бланките за 2015 г.


Екипът на АдминСофт