Информация от разработващия екип - ...
    Информация от разработващия екип - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросИздаване на Удостоверение за завършен първи клас (ном.№3-23) на деца със СОП  Росица Шуманова  18.5.2015г.
Уважаеми колеги,

Във връзка със запитвания относно издаването на Удостоверение за завършен първи клас (ном.№3-23) на деца със СОП и след консултации с експерти от МОН, ви уведомяваме, че на деца със СОП, обучавани по индивидуални програми, се издава Удостоверение за завършен първи клас (ном.№3-23) с обща годишна оценка с думи: "отличен", "мн. добър", "добър", "задоволителен", съгласно чл.19 от Наредба 4.

Поздрави,
Екипът на АдминСофт