Информация от разработващия екип - ...
    Информация от разработващия екип - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросУдостоверяване на завършен курс на ученик, обучаван в техникум  Росица Шуманова  18.5.2015г.
Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпил въпрос относно това може ли да се издаде Удостоверение за завършен клас (ном.№3-103) на ученик обучавало се в техникум (I, II, III или IV курс) и след консултация с експерти от МОН, ви уведомяваме, че в този случай не се издава Удостоверение за завършен клас (ном.№3-103), а се издава справка за успех по реда на чл.80а от Наредба №4.


Поздрави,
Екипът на АдминСофт