AdminRHE - ...
    AdminRHE - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПодаване на данни за завършилите студенти  Татяна Колева  30.1.2012г.
Здравейте,
Данните за завършилите студенти на първи етап - подаване на заявка за холограмен стикер, можете да подадате по един от следните начини:
- чрез въвеждане през web - интерфейса на Регистъра (от папки "Подаване на данни за дипломирани" или "Дипломирани - с допълнителни доказателства, корекции")
- чрез импортен файл, генериран по спецификация от информационната система на ВУ (прикачете файла в папка "Импорт файл А - данни за дипломираните)
- чрез импортен файл, генериран от модул АдминУни (прикачете файла в папка "Импорт файл А - данни за дипломираните)
Подробна информация за подаването на данни в зависимост от избрания начин на работа, можете да намерите в раздел "АдминУни - Регистър на завършилите студенти".
При подаване на данните за заявка за стикер, моля обърнете внимание на коректното попълване на полето "Година на издаване на стикера".

Татяна Колева