AdminRHE - ...
    AdminRHE - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросКак да проверим обработени ли са подадените данни?  Татяна Колева  30.1.2012г.
Здравейте,
на следващия ден след подаване на заявката за холограмен стикер, проверете:
- статуса на подадения файл (в папка "Импорт файл А - данни за дипломираните). Ако файлът е обработен с грешки, вижте информацията в log - файла, коригирайте грешките във входящия файл и го прикачете отново за повторна обработка
- статуса на подадените данни за завършилите студенти след проверката за съответствие с Регистъра на действащите и прекъснали студенти (в папка "Проверка за съответствие с
РДПС). Подробната информация от тази проверка можете да видите след натискане на бутона "Виж". Ако прозорецът с подробната информация не се отваря, разрешете pop-up
(изскачащите) прозорци на Вашия Интернет браузер.
В тази папка можете текущо да следите "движението" на данните до момента на подаване им от МОМН към печатницата за холограмни стикери.

Татяна Колева