AdminRHE - ...
    AdminRHE - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросСтудентът "липсва" в папка "Подаване на данни за дипломирани" на web - интерфейса или в папка "Прехвърляне на студенти" в модул АдминУни  Татяна Колева  30.1.2012г.
Здравейте,

В тази папка се визуализират всички действащи студенти по първа стециалност, които са подадени през текущата учебна година и период в последен курс на обучение спрямо продължителността на специалността, в която се обучават и студенти, подадени с курс на обучение "дипломант (в срок)", "дипломант (отчислен с право на дипломиране)" и "индивидуален учебен план", независимо от статуса им, с изключение на тези със статус "дипломиран".
Ако студентът е подаден в Регистъра на действащите и прекъснали студенти за текущата учебна година и период с друг статус (напр. "дипломиран"), специалността му е подадена като втора или студентът не е подаден въобще, можете да го подадете в Регистъра на завършилите студенти по един от следните начини:
- от папка "Дипломирани - с допълнителни доказателства, корекции" на web - интерфейса на Регистъра
- чрез въвеждането му в папка "Добавяне на студенти" в модул АдминУни и генериране на файл
- или чрез импортен файл от информационната система на ВУ.

Татяна Колева