AdminRHE - ...
    AdminRHE - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросНесъответствие между ОКС и продължителността на обучение при проверка в РДПС  Татяна Колева  30.1.2012г.
Здравейте,

Проверката е за наличие на достатъчно данни за студента в РДПС спрямо ОКС и продължителността на обучение:
- За ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС „магистър след бакалавър“ - наличие със статус „действащ“ за всеки един от курсовете на обучение в съответствие с продължителността на учебната програма
- За ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър след средно образование“ - наличие със статус „действащ“ за последните два от курсовете на обучение в съответствие с продължителността на учебната програма.
Ако в РДПС няма достатъчно данни за обучението на студента, той се насочва за допълнителна проверка в ЦИОО. В случай, че от ЦИОО записът е насочен към МОМН, за този студент е необходимо да бъдат представени допълнителни доказателства.
Видът на допълнителните доказателства и начинът на тяхното изпращане уточнете с експерта в МОМН, отговарящ за Вашето ВУ.

Татяна Колева