AdminRHE - ...
    AdminRHE - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПодаване на данни за студент с флаг за обработка на данни 16 или от модул АдминУни - меню "Дипломиране" - папка "Добавяне на студенти"  Татяна Колева  01.2.2012г.
Здравейте,

ако сте подали данни за студент през тесктов файл с флаг за обработка на данни 16 (поле 24 от спецификацията за подаване на данни за завършилите студенти - Етап 1) или през модул АдминУни - меню "Дипломиране" - "Добавяне на студенти", след успешната обработка на файла е необходимо в web - базираното приложение - папка "Дипломирани - с допълнителни доказателства, корекция" да попълните полето "Пояснения" и/или да прикачите допълнителни документи, и да натиснете бутона "Подай заявка". По този начин данните на студента могат да продължат автоматично да се обработват от системата. В противен случай данните ще стоят със статус "В процес на подаване на данни с допълнителна информация" и няма да бъдат обработвани.

Татяна Колева