AdminRHE - ...
    AdminRHE - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросОтпечатване на списък на студентите за получаване на стикери  Татяна Колева  01.2.2012г.
Здравейте,

при получаване на стикерите в МОМН трябва да представите списък на студентите, за които са издадени стикери, заверен с подпис на Ректора и печат на ВУ.
Този списък можете да генерирате автоматично от раздел "Списъци за печат - получаване на стикери" на web - базираното приложение. Списъкът се генерира в Excel, но тъй като данните са твърде много, е необходимо допълнително да го оформите в подходящ вид за печат.

Татяна Колева