AdminRHE - ...
    AdminRHE - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросДопълнени допустими стойности в полета „Факултетен номер“, „Професионална квалификация“, „Наименование на завършената специалност“ и „Наименование на втора или друга равностойна специалност  Татяна Колева  07.5.2012г.
Здравейте,

от 20 март 2012 г. е променена спецификацията на файла за подаване на данни за завършилите студенти FileSpec_2011_RHEStudents, като са допълнени допустимите стойности в полета „Факултетен номер“, „Професионална квалификация“, „Наименование на завършената специалност“ и „Наименование на втора или друга равностойна специалност“.
- Факултетен номер - допустими са римски цифри
- Професионална квалификация - допустима е дясна наклонена черта
- Наименование на завършената специалност - допустими са римски цифри
- Наименование на втора или друга равностойна специалност - допустими са римски цифри

Татяна Колева