AdminRHE - Сгрешено ЕГН в РДПС...
    AdminRHE - Сгрешено ЕГН в РДПС...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПреиздаване на стикер  Галина Пантелеева  11.5.2012г.
Имаме сгрешен стикер на Ангел Любомиров Петков, бакалавър, специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника", фак. № 9323. При него е сгрешено ЕГН. На стикера ЕГН 8201054363 - верното ЕГН е 8201054364. Стикерът е издаден 2011.
Аналогичен случай имаме с издаден стикер за 2009.
Ще Ви бъда благодарна ако получа от Вас отговор.

ОтговорСгрешено ЕГН в РДПС  Росица Шуманова  14.5.2012г.
Здравейте,

В случаите, когато сте установили, че дипломиран студент е подаден със сгрешено ЕГН в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и предстои подаването му и в Регистъра на завършилите студенти можете да процедирате по един от следните начини:
1) Да се свържете с ЦИОО и да уточните как може да се коригира сгрешеното ЕГН в РДПС и след като бъде направена корекцията в него, да подадете дипломирания студент и в РЗСД с вярното ЕГН;
2) Да подадете дипломирания студент в Регистъра на завършилите студенти през раздела "Дипломирани - допълнителни доказателства, корекция" с вярното ЕГН. Междувременно ще трябва да подготвите доказателства за несъответствието на студента, които да представите пред експерта в МОМН.

Поздрави,
Росица Шуманова