АдминУни - ...
    АдминУни - ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросОснования за прием: В отговор на въпроси, поставени от ВУ на срещата с МОН  Татяна Колева  08.10.2015г.
Здравейте,

в отговор на въпроси, поставени от висшите училища, и след консултация с експерти на МОН, ви уведомяваме:

1. Студенти, които се обучават по втора (или следваща) специалност едновременно с първата, вкл. курсанти по гражданската им специалност, се подават с код 204 - "по чл.70, ал.1 т.3 - записан във втора/следваща специалност".
2. Студенти, приети в държавни ВУ в ОКС "магистър" след ОКС "професионален бакалавър" - платено обучение, се подават с код 102 - "по чл. 32 от ЗВО - за ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" след ОКС "професионален бакалавър".
3. В случай, че студент, приет в първи курс в една специалност, се премества в друга специалност няколко дни след записването, той НЕ се подава с код 88 - "по чл.32 от ЗВО - преместен от закрит филиал/закрито основно звено/една специалност в друга в същото ВУ", а с кода, съответстващ на основанието за прием.
4. Чуждестранни граждани, приети да обучение в езиков или специализиран курс преди придобиване на статут на студенти (записани в подготвителна година), се подават с код 501 - "по чл.16 ал.1 от Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във ВУ в РБ".

Поздрави
Татяна Колева