АдминУни - Използване на прилож...
    АдминУни - Използване на прилож...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросГрешка при импортиране на файл за валидиране с AdminImport.exe  Оля Сербезова  14.11.2016г.
Здравейте след задаване на година, период и посочване на mdb файл при натискане на бутон "Прехвърляне на данните " се появява съобщение за грешка в прозорец със заглавие:

"ИМПОРТ НА ДАННИ ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 2015/1" - версията свалена от сайта е 2016 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Съобщението е:

"Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue the application will ignore and attempt to continue. ..."

След Continue увисва.
---------------------------
Детайлите са:

just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at AcadImport.AcadImportParser.Run()
at AcadImport.AcadImportForm.bgWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
at AcadImport.AcadImportForm.btnTransfer_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4253 (VistaSP2GDR.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
AcadImport
Assembly Version: 1.0.6131.30214
Win32 Version: 1.0.6131.30214
CodeBase: file:///D:/__AdminPro_PhD/AcadImport.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4257 (VistaSP2GDR.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4264 (VistaSP2GDR.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4261 (VistaSP2GDR.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Data
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4265 (VistaSP2GDR.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Xml
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4260 (VistaSP2GDR.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
-------------------------------------------------------------------------


Моля за съдействие!

С уважение, Оля Сербезова

ОтговорИзползване на приложение AcadImport  Росица Шуманова  17.11.2016г.
Здравейте,

За да можем да направим анализ и да Ви съдействаме е добре да ни изпратите текстовия файл, който се опитвате да "наливате" на нашия имейл за контакт: info@adminpro-bg.com, като посочите телефон и лице за контакт.


Поздрави,
Росица Шуманова-Добрева