АдминЛ - Корекция на данни за...
    АдминЛ - Корекция на данни за...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросГрешно въведени данни  Минка Дринкова  07.12.2012г.
Ученикът беше вписан в образеца с грешно подадени от майката данни, преди да бъде утвърден и приет. След направена справка се установи, че бащата признава момчето - има ново удостоверение за раждане - с ново презиме и фамилия - това, с което е записано в образеца.

Моля да заличите грешно записания ученик, който се визуализира в системата като незаписан ученик.


ОтговорКорекция на данни за ученик в АдминРС  Росица Шуманова  10.12.2012г.
Здравейте,

Моля, свържете се с нас на телефон 02/869 16 18 или 02/490 16 18.

Поздрави,
Росица Шуманова