АдминЛ - работа с програмата ...
    АдминЛ - работа с програмата ...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросОтпечатване на дипломи    04.9.2013г.
За първа година ще работя с АдминЛ и искам да попитам: как ще се отпечатват удостоверения за завършване, след като АдминЛ няма модул Дипломи?

Отговорработа с програмата АдминЛ  Росица Шуманова  07.9.2013г.
Здравейте,

Модулът АдминЛ не предлага възможност за отпечатване на документи за завършен клас и степен на образование или квалификация. АдминЛ е разработен с цел училищата да изготвят Списък - Образец 1 и да подават данните си към Информационната система на образованието. От програмата АдминЛ могат да се печат само протоколите по Наредба 4 за документите в системата на народната просвета и Удостоверението за преместване (ном. № 3-96).

Печатът на документите за завършен клас и степен на образование или квалификация е допълнителна функционалност, разработена в модула АдминПро.


Поздрави,
Росица Шуманова