АдминЛ - Приключване на учебн...
    АдминЛ - Приключване на учебн...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПреди да извърша актуализацията  Нанка Арнаудова  17.9.2016г.
Къде да попълня информацията за приключване на 2015 / 2016 за всеки ученик , преди да премина в нова учебна година?

ОтговорПриключване на учебна година  Росица Шуманова  17.9.2016г.
Здравейте,

Приключването на учебната 2015/2016г. трябва да влезете в Меню "Нова учебна година и доп. опции". В подменю "Завършване на учебната година" трябва да посочите за всеки ученик как приключва обучението си в края на учебната 2015/2016г. След като разпределите за всички ученици ще можете да преминете в учебната 2016/2017 година по стандартния начин от бутона "Преминаване в нова учебна година".

Поздрави,
Росица Шуманова-Добрева