АдминЛ - Издаване на удостове...
    АдминЛ - Издаване на удостове...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

Въпросудостоверение за завършен гимназиален етап  краси пеева  25.10.2016г.
Здравейте! Завърших 2002 г строителен техникум,но не бях допусната на защита на дипломна работа (така и не съм се явила). Имам свидетелство за професионална квалификация 2 СТЕПЕН . Въпросът ми е : на този етап може ли да ми бъде издадено удостоверение за завършен гимназиален етап.
Благодаря !

ОтговорИздаване на удостоверение за завършен гимназиален етап  Росица Шуманова  25.10.2016г.
Здравейте,

Информация за издаване на какъвто и да е документ можете да получите от училището, в което сте обучавана или в Регионалното управление по образованието.
Реда за издаване на документите в училищното и предучилищното образование е описан в НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Поздрави,
Росица Шуманова-Добрева