АдминЛ - Пътуващи ученици...
    АдминЛ - Пътуващи ученици...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросПътуващи ученици  Николай Кръстев  18.9.2008г.
Привет! Програмният продукт AdminL не допуска възможност учениците да пътуват, като транспортът им да не е безплатен. Възможности са две: или пътува безплатно, или не е пътуващ ученик. Не се допуска възможност да пътува и транспортът му да не е безплатен.
Поздрави,
Н.Кръстев

ОтговорПътуващи ученици  Татяна Колева  18.9.2008г.
Здравейте,

в Информационната система на МОН под понятието "пътуващ ученик", както се казваше досега, или "с безплатен транспорт", както е за тази година, се разбира такъв ученик, на който е осигурен транспорт по смисъла на чл. 34 ал. 7 от ППЗНП.
Ако един ученик пътува с автобус 111 от Люлин до Младост, той не е пътуващ по смисъла на Информационната система на образованието.

Татяна Колева
 
Пътуващи ученици  Николай Кръстев  24.9.2008г.
Благодаря, бяхте изчерпателна, но отговорът Ви не разрешава проблема. Ние сме частна езикова гимназия и нашите ученици всеки ден пътуват до училището на свои разноски дори от други, съседни, населени места. Те са пътуващи ученици, но транспортът им до училището и в обратната посока съвсем не е безплатен.
Поздрави,
Николай Кръстев