АдминЛ - Въвеждане на двама з...
    АдминЛ - Въвеждане на двама з...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросТитуляр с двама заместника?  Ирена Недева  18.9.2008г.
Уважаеми господа, имам следния казус:

Имаме преподавател с норматив от биология, който се допълва с часове по бизнес комуникации. Учителката е в майчинство. И тъй като не може да се намери друга една личност, която да води тези два предмета, ще трябва да я заместват по 0,5 щат две преподавателки - едната за биология, другата за бизнес комуникации. При попълване на лист 3.2. от Образеца се извежда информацията за майката с номер 31 и информацията за двете заместнички, като и двете са с номера 31 а. Но при попълване на лист 3.3. не се извеждат разделени нормативите на заместничките – извежда се: номер 31 на титуляра – името и специалностите, а под него едното име на заместничките с номер 31 а, на който се изписва целият норматив.
Как може в лист 3.3 да се изведе титуляра, имената на заместниците и техните нормативи? Предварително благодаря?
И още един въпрос, защо минималната ЗНПР на предметната група Проф.обр.-други е 999, при печат в лист 2.2. - може ли да е с друга ЗНПР?

ОтговорВъвеждане на двама заместници  АдминСофт  19.9.2008г.
В полето "Титуляр/Заместник" на единия преподавател задавате стойност "Замесник (1)" и щат 0,5, а на другия го въвеждате като нов предопавател с нов номер и със стойнсто в полето "Титуляр/Заместник" - "Титуляр" и щат 0,5.
Ако ги въведете като "Замесник (1)" и "Замесник (2)" програмата винаги ще показва последния (в случая "Замесник (2)").

За повече информация се обадете по телефона
АдминСофт