АдминЛ - Въвеждане на данни з...
    АдминЛ - Въвеждане на данни з...
 
 
Здравейте, анонимен! Вход в системата    


 
 
 

ВъпросКъде се въвеждат данни за ср.работна заплата  mcvetkova  18.9.2008г.
Не мога да открия къде се въвеждат данни за работната заплата

ОтговорВъвеждане на данни за заплати  Татяна Колева  19.9.2008г.
Здравейте,

в Информационната система на МОН не се събират данни за заплатите на персонала, поради тази причина няма и поле за въвеждане на такава стойност на ниво човек.
Тази година се изисква единствено въвеждане на данни за средната брутна заплата на щатния педагогически и непедагогически персонал и това се прави в Данни за училището - папка Други данни.

Татяна Колева